novi grb mali 2

OBAVIJEST

vezano za izlaganje na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta

(K.O. Dobretići (naselja Dobretići i Mijatovići)

dobretici

 

Podaci o nekretninama izlažu se na javni uvid u cilju usuglašavanja stanja u popisnim listovima sa stvarnim stanjem.

Izlaganje na javni uvid provodi Povjerenstvo.

Povjerenstvo strankama stavlja na uvid podatke o:

  • - parcelama, uključujući i podatke o zgradama
  • - posebnim dijelovima zgrade (etažne jedinice)
  • - korisniku nekretnine

Povjerenstvo šalje strankama pozive za izlaganje i uz poziv dostavlja popisni list i kopiju katastarskog plana.

Stranka prilikom izlaganja dužna je ponijeti osobnu iskaznicu ili punomoć za zastupanje u postupku izlaganja. Također stranka je prilikom izlaganja dužna reći naziv parcela koja će se upisati u popisni list.(PL).

Suglasnost na podatke u popisnom listu korisnik potpisuje svojim potpisom. Ako korisnik nije pismen, ili ne može da piše, potpisat će ga jedna pismena osoba, koja će staviti i svoj potpis, a korisnik pored potpisa stavlja otisak prsta.

Osobe za koje nisu prikupljeni podaci i adrese, te nisu pozvane, a imaju pravnog interesa na nekretninama u K.O. Dobretići dužne su da se same jave Povjerenstvu i da sa sobom donesu sve pismene isprave koje služe za dokazivanje njihovih pravnih interesa na nekretninama (ugovor o kupoprodaji, rješenje o nasljeđivanju).

Na popisu u prilogu nalazi se popis posjednika ustanovljenog avionskim snimanje 1987. godine. Svi koji se nalaze na popisu ili njihovi nasljednici dužni su doći, a također i svi oni koji su poslije 1987. godine vršili kupovinu ili nasljeđivanje nekretnina.

Od 20.11.2017. godine kreće zaprimanje stranaka. Stranke se zaprimaju svaki radni dan u vremenu 9:00-15:00 sati. Dnevno je moguće obraditi otprilike 10-ak stranaka, zato molimo da na broj: 00 387 63 335 190 zakažete svoj dolazak u točno određeni dan kako se ne bi stvarale gužve. Na isti broj možete dobiti i više informacija o samome izlaganju zemljišta na javni uvid. Stranke su također dužne uplatiti 30,00 KM (trideset konvertibilnih maraka) po PL-u.

 

PL

Ime (ime oca) Prezime

Adresa

1.

Alandžak u.Rafe Ora

Dobretići

2.

Alandžak Grge Ivo

Nepoznati korisnik

 

3.

Alandžak Grge Mirko

Zasavica

4.

Alandžak Ilije Kaja

Zasavica

5.

Alandžak Ivana Stipo

Mijatovići

6.

Alanđak Ive Mato

Mijatovići

7.

Alandžak Mate Ivka

Zapeće

8.

Alandžak Peje Ljubica

Zubovići

9.

Alandžak Pile Alojze

Kamnik

10.

Alandžak Pile Nikola

Ljubljana

11.

Alandžak Pile Petar

Dobretići

12.

Alandžak u.Joze Mara

Mijatovići

13.

Aščić Jerke Mato

Dobretići

14.

Aščić Peje Anđa

Dobretići

15.

Aščić Petra Ivan

Pavlovići

16.

Bartulović Damjan Pero

Dobretići

17.

Bliznac Franje Mato

Dobretići

18.

Bojić Bože Pavo

Dobretići

19

Bojić Ive Božo

Bojić Ive Jozo

Mijatovići

20

Bojić Ive Božo

Mijatovići

21

Bojić Ive Jozo

Mijatovići

22

Bojić Joze Ivo

Mijatovići

23

Čakarić Ante Ivo

Dobretići

24.

Čakarić Ante Mijo

Dobretići

25.

Čakarić Bernarda Franjo

Dobretići

26.

Čakarić Bernarda Jozo

Dobretići

27.

Čakarić Bernarda Zvonko

Dobretići

28.

Čakarić Ferde Augustin

Dobretići

29.

Čakarić Franje Željko

Dobretići

30.

Čakarić Grge Jerko

Dobretići

31.

Čakarić Grge Jerko

Dobretići

32.

Čakarić Ilije Kaja

Čakarić Mate Pejo

Dobretići

33.

Čakarić Ilije Kaja

Dobretići

34.

Čakarić Ilije Marica

Dobretići

35.

Čakarić Jerke Grgo

Čakarić Jerke Pile

Dobretići

36.

Čakarić Jerke Grgo

Dobretići

37.

Čakarić Jerke Pile

Čakarić Jerke Stipo

Dobretići

38.

Čakarić Jerke Stipo

Dobretići

39.

Čakarić Koste Manda

Dobretići

40.

Čakarić Marka Juro

Brnjići

41.

Čakarić Mate Ivo

Dobretići

42.

Čakarić Mate Marko

Dobretići

43.

Čakarić Mate Mijo

Dobretići

44.

Čakarić Mate Mijo

Čakarić Mate Pejo

Dobretići

45.

Čakarić Mije Anto

Dobretići

46.

Čakarić Mije Mato

Dobretići

47.

Čakarić Nikole Ivka

Dobretići

48.

Čakarić Peje Desiljka

Dobretići

49.

Čakarić Peje Paun

Brnjići

50.

Čakarić Petra Stipo

Dobretići

51.

Čakarić Stipe Ilija

Dobretići

52.

Čakarić u. Stipe Nevenka

Dobretići

53.

Čakarić u. Viktora Marta

Dobretići

54.

Čakarić Viktora Petar

Dobretići

55.

Čubelj Mate Ivica

Zubovići

56.

Dom zdravlja

Dobretići

57.

Đukić Frane Marko

Đukić Ivana Mato

Zubovići

58.

Đukić Ilije Vinko

Dobretići

59.

Đukić Ivana Anđa

Zubovići

60.

Đukić Ivana Anto

Zubovići

61.

Đukić Ivana Anđa

Đukić Ivana Anto

Zubovići

62.

Đukić Ive Anica

Zubovići 47

63.

Đukić Luke Mato

Zubovići

64.

Đukić Petra Mare

Dobretići

65.

Đukić Pile Milka

Dobretići

66.

Đukić Stipe Anto

Zubovići

67.

Đukić Vinka Luka

Dobretići

68.

Đukić Vinka Mato

Dobretići

69.

Đukić Vinka Stipo

Dobretići

70.

Filipović Ivana Mirko

Brnjići

71.

Grgić Martina Mato

Kričići

72.

Grgić Mate Petar

Kričići

73.

Idžanović Branka Stipan

Brnjići

74.

Idžanović Franje Jozo

Dobretići

75.

Idžanović Franje Tadija

Brnjići

76.

Idžanović Grge Branko

Dobretići

77.

Idžanović Grge Pile

Vitovlje

78.

Đukić Vinka Stipo

Idžanović Ive Frano

Idžanović Ive Jerko

Idžanović Ive Marko

Dobretići

79.

Idžanović Ive Ivo

Brnjići

80.

Idžanović Ive Jako

Brnjići

81.

Idžanović Ive Marko

 

82.

Idžanović Ive Pile

Brnjići

83.

Idžanović Ive Stipo

Dobretići

84.

Idžanović Joze Tomislav

Dobretići

85.

Idžanović Luke Grgo

Brnjići

86.

Idžanović Luke Milena

Brnjići

87.

Idžanović Mate Ivo

Brnjići

88.

Idžanović Mate Luka

Brnjići

89.

Idžanović Stipe Ilija

Brnjići

90.

Idžanović Stipe Ivo

Brnjići

91.

Ilinković ilije Anica

Brnjići – Bunar

92.

Ilinković Ilije Pejo

Zubovići

93.

Ilinković Mate Pejo

Zubovići

94.

Jakovljević Stipe Ivo

Dobretići

95.

Joskić Ilije Ivo

Dobretići

96.

Joskić Ive Ilija

Zubovići

97.

Joskić Marka Zvonko

Dobretići

98.

Joskić Tome Pejo

Zubovići

99.

Jurić Ante Mato

Brnjići

100.

Jurić Jerke Željka

Brnjići

101.

Jurić Mije Blaž

Dobretići

102.

Jurić Nike Juro

Brnjići

103.

Jurić Nike Mijo

Brnjići

104.

Jurić Nike Tadija

Brnjići

105

Malić Joze Marko

Dobretići

106.

Malić Joze Marko

Malić Joze Milenko

Dobretići

107.

Malić Joze Milenko

Dobretići

108.

Marković Ilije Pejo

Dobretići

109.

Marković Ivana Jozo

Zubovići

110.

Marković Ivana Mato

Zubovići

111.

Marković Ivana Mato

Marković Tome Goran

Marković Tome Ilija

Zubovići

Dobretići

112.

Marković Ive Fabijan

Zubovići

113.

Marković Ive Marko

Zubovići

114.

Marković Ive Toma

Zubovići

115.

Marković Marka Ivo

Zubovići

116.

Marković Marka Pejo

Zubovići

117.

Marković Tome Anto

Marković Tome Drago

Marković Tome Ivo

Marković Tome Mato

Zubovići

118.

Marković Tome Goran

Marković Tome Ilija

Dobretići

119.

Martić Bariše Bare

Kričići – Zapeće

120.

Martić Grge Luce

Kričići – Zapeće

121.

Martić Joze Zakarije

Kričići – Zapeće

122.

Meljankić Joze Manda

Mijatovići

123.

Meljankić Joze Manda

Meljankić Joze Jakica

Mijatovići

Ljubljana

124.

Mijatović Ante Ivo

Mijatovići

125.

Mijatović Ante Ivo

Mijatović Ante Stipo

Mijatovići

126.

Mijatović Ante Ivo

Mijatović Franje Niko

Mijatovići

127.

Mijatović Ante Jozo

Mijatovići

128.

Mijatović Ante Stipo

Mijatovići

129.

Mijatović Franje Jozo

Mijatovići

130.

Mijatović Franje Jozo

Mijatović Franje Petar

Mijatovići

131.

Mijatović Franje Nedeljka

Mijatovići

132.

Mijatović Franje Niko

Mijatovići

133.

Mijatović Franje Petar

Mijatovići

134.

Mijatović Franje Stipo

Mijatovići

135.

Mijatović Ilije Ivo

Mijatovići

136.

Mijatović Ive Anto

Mijatovići

137.

Mijatović Ive Ilija

Mijatovići

138.

Mijatović Ive Jozo

Mijatovići

139.

Mijatović Ive Pejo

Mijatovići

140.

Mijatović Ive Stipo

Mijatovići

141.

Mijatović Joze Anka

Mijatovići

142.

Mijatović Joze Jakica

Mijatovići

143.

Mijatović Mande Ilija

Mijatovići

144.

Mijatović Marijana Jozo

Mijatovići

145.

Mijatović Marijana Stipo

Mijatovići

146.

Mijatović Marijana Ivica

Mijatovići

147.

Mijatović Marijana Marko

Mijatovići

148.

Mijatović Martina Šimo

Mijatovići

149.

Mijatović Mate Anto

Mijatovići

150.

Mijatović Mate Ilija

Mijatovići

151.

Mijatović Mate Janja

Mijatovići

152.

Mijatović Mate Juro

Mijatovići

153.

Mijatović Mate Marko

Mijatovići

154.

Mijatović Mate Stipo

Mijatovići

155.

Mijatović Mije Anto

Mijatovići

156.

Mijatović Mije Ivo

Mijatović Mije Jozo

Nepoznati korisnik

Mijatovići

157.

Mijatović Mije Ivo

Mijatovići

158.

Mijatović Mije Jozo

Mijatovići

159.

Mijatović Mije Marko

Mijatovići

160.

Mijatović Mije Stipo

Mijatovići

161.

Mijatović Mije Šimo

Mijatovići

162.

Mijatović Miše Ivo

Mijatovići

163.

Mijatović Miše Jozo

Mijatovići

164.

Mijatović Pavla Marija

Mijatovići

165.

Mijatović Pavla Mato

Mijatovići

166.

Mijatović Pavla Pejo

Mijatovići

167.

Mijatović Peje Ivo

Mijatovići

168.

Mijatović Peje Mirko

Mijatovići

169.

Mijatović Šime Martin

Mijatovići

170.

Mijatović u. Mije Mara

Mijatovići

171.

Miličević Grge Pero

Dobretići

172.

Miličević Grge Stipo

Dobretići

173.

Miličević Stipe Anđa

Dobretići

174.

Miličević u. Ive Ruža

Dobretići

175.

Malić Ive Božo

Dobretići

176.

Čakarić Mate Ivo

Malić Luke Anto

Dobretići

177.

Malić Luke Anto

Dobretići

178.

Malić Luke Frano

Dobretići

179.

Malić u.Ive Kata

Dobretići

180.

Malić u.Joze Kata

Dobretići

181.

Mjesna zajednica Dobretići

Dobretići

182.

Nepoznati korisnik

 

183.

OŠ JM Šoša

 

184.

Pejazić Ilije Mato

 

185

Pilić Filipa Ivo

Dobretići

186.

Pilić Filipa Ivo

Pilić Filipa Tadija

Dobretići

187.

Pilić Filipa Ivo

Dobretići

188.

Pilić Filipa Luka

Pilić Filipa Mato

Dobretići

189.

Pilić Filipa Mato

Dobretići

190.

Pilić Ive Filip

Dobretići

191.

Pilić Ive Pejo

Dobretići

192.

Pilić Koste Ivo

Dobretići

193.

Pilić Peje Frano

Dobretići

194.

Pilić Pile Milorad

Dobretići

195.

Pilić Stipe Novica

Brnjići

196.

Poplašen Tome Anica

Dobretići

197.

Župni ured

Dobretići

198.

Sivonjić Stipe Anđelko

Zubovići

199.

Skupština općine

 

200.

Skupština općine

 

201.

Spajić Ilije Tomo

Dobretići

202.

Spajić Luke Mare

Dobretići

203.

Spajić Stipana Mile

Dobretići

204.

Spajić Stipe Ilija

Spajić Stipe Niko

Dobretići

205.

Subotić Ive Ilija

Zasavica

206.

Subotić mate Ivka

Zasavica

207.

Šćulija Franje Petar

Dobretići

208.

Šćulija Jure Stipo

Dobretići

209.

ŠIP SEBEŠIĆ

 

210.

Šugić Ilije Ivo

Kričići

211.

Šugić Ilije Ivo

Šugić Ilije Jozo

Šugić Ilije Stipo

Kričići

212.

Šugić Ive Niko

Kričići

213.

Šugić Joze Ljube

Kričići

214.

Šugić Lovre Jozo

Kričići

215.

Šugić Luke Pejo

Kričići

216.

Šugić Mirka Jozo

Kričići

217.

Šugić Miroslava Mijo

Kričići

218.

Tepurić Peje Mijo

Pavlovići

219.

Tomić Krešimira Marko

Zubovići

220.

Trupina Ilije Ivo

Brnjići

221.

Trupina Ilije Klara

Brnjići

222.

Trupina Ilije Mara

Brnjići

223.

Trupina Ive Anđa

Brnjići

224.

Trupina Ive Grgo

Brnjići

225.

Trupina Mate Mara

Brnjići

226.

Trupina Petra Danica

Brnjići

227.

Trupina Petra Mišo

Brnjići

228.

Trupina Petra Petar

Brnjići

229.

Trupina Tome Marko

Brnjići

230.

Vuk Ante Franjo

Zapeće

231.

Vuk Ilije Pavo

Zapeće

232.

Vuk Ilije Pejo

Zapeće

233.

Vuk Ivana Mato

Zapeće

234.

Vuk Ive Luka

Zapeće

235.

Vuk Ive Luka

Vuk Mate Ivo

Vuk Mate Pejo

Vuk Peje Ilija

Vuk Peje Mato

Zapeće

236.

Vuk Joze Kate

Zapeće

237.

Vuk Joze Stipan

Zapeće

238.

Vuk Mate Ivo

Zapeće

239.

Vuk Mate Pejo

Zapeće

240.

Vuk Mirka Anto

Zapeće

241.

Vuk Mirka Franjo

Zapeće

242.

Vuk Mirka Jozo

Zapeće

243.

Vuk Pavla Ivan

Zapeće

244.

Vuk Peje Cvitko

Zapeće

245.

Vuk Peje Ilija

Zapeće

246.

Vuk Peje Ilija

Vuk Peje Mato

Zapeće

247.

Vuk Peje Luka

Zapeće

248.

Vuk Peje Mato

Zapeće

249.

Vuk Peje Nikola

Zapeće

250.

Vuk Peje Pejo

Zapeće

251.

Vuk Peje Zdravko

Zapeće

252.

Vuk Stipe Anto

Zapeće

253.

ZZ 15 Maj

 

254.

Žilić Franje Juro

Dobretići

255.

Žilić Ilije Zoran

Dobretići

256.

Žilić Ive Marko

Dobretići

257.

Žilić Ivića Pero

Dobretići

258.

Žilić Joze Pejo

Dobretići

259.

Žilić Jure Jozo

Dobretići

260.

Žilić Laze Ilija

Dobretići

261.

Žilić Laze Ilija

Žilić Laze Stipo

Dobretići

262.

Žilić Laze Stipo

Dobretići

263.

Žilić Mate Pavo

Dobretići

264.

Žilić Mate Vinko

Dobretići

265.

Žilić Peje Ivo

Žilić Peje Jozo

Dobretići

266.

Žilić Peje Ivo

Dobretići

267.

Žilić Peje Jozo

Dobretići

268.

Žilić Petra Juro

Dobretići

269.

Žilić Petra Stanko

Dobretići

270.

Žilić u.Mate Anđa

Dobretići

271.

Žilić u.Ante Kaja

Dobretići

     

 

Share

Jeste li znali...

Jeste li znali
Go to top